Anvendelse af materialet i SRO forløb

En undervisers erfaringer og eksempler på problemformuleringer

Simon Nikolaj Haldbo, Lektor i biologi, kemi og bioteknologi ved Nyborg Gymnasium har i 2021 anvendt materialet i et SRO forløb for bioteknologi og matematik. Her fortæller han om sine erfaringer, og deler eksempler på problemformuleriner.

Hvad fik dig/jer til at vælge at anvende materialet til jeres SRO forløb
Cbioportal giver eleverne mulighed for selv at opstille deres egne hypoteser og teste dem, ved selv at indsamle og analysere data fra databasen. Det faglige samspil mellem matematik og bioteknologi er meningsfuldt og spændende, og materialet omhandler blandt andet chi i anden testen, som ligger uden for kernepensum og som dermed er velegnet til SRO.

Fortæl om, hvordan I anvendte materialet?
Vi lavede en teoretisk introduktion til kræftbiologi og til chi i anden-testen, uddelte kompendiet og gav dem en virtuel guide (screencast) til cbioportal. Herefter var de på egen hånd, selvfølgelig med vejledning. Screencasten kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=YLy8Sz2r21E 

Hvordan oplevede du, at arbejde med materialet? – fordele og ulemper?
Jeg synes kompendiet virker rigtig godt. Der er i hvert fald rigeligt for eleverne at gå på opdagelse i. Det virkede måske lidt uoverskueligt for nogle af eleverne, men det kan skyldes at jeg ikke brugte det direkte i introduktionen til emnet. Her brugte vi Bioteknologi A, bind 3.

Hvordan tror du eleverne oplevede at arbejde med materialet, herunder cBioPortal?
Jeg tror. at de synes det var fedt at få følelsen af selv at ”forske” og gå på opdagelse i databasen.

Kunne du forestille dig at anvende materialet igen i fremtiden?
Jeg har tænkt mig at anvende det næste gang jeg skal lave SRO med en bioteknologiklasse. På det tidspunkt vil jeg nok bruge materialet mere direkte i introduktionen. Dette var første gang og der var mange andre ting jeg lige skulle have styr på. Jeg brugte mest tid på at finde og behandle data. Men ja, næste gang vil jeg bruge kompendiet og øvelserne mere direkte i introduktionen

 

3 eksempler på problemformuleringer

 Titel: Mutationsmønstre hos patienter med prostatakræft

Opgaveformuleringen:

Redegør for funktionen af tumorsuppressorer- og onkogener i reguleringen af den normale cellevækst og cellecyklus. Forklar på den baggrund hvordan mutationer i bestemte gener hos patienter med prostatakræft kan lede til ukontrolleret celledeling.

Anvend bioinformatisk data fra databasen cbioportal.org til at undersøge om der hos patienter med prostatakræft ses en sammenhæng mellem mutationer i bestemte gener, vha. en chi2-test. Lav en fortolkning af eventuelle sammenhænge.

Diskutér afslutningsvist hvordan undersøgelser af denne type kan bruges i udviklingen af mere målrettet og patientspecifik behandling af prostatakræft.

 

Titel: Mutationer i tumorsuppressorer hos patienter med lymfekræft

Opgaveformuleringen:

Redegør for den normale funktion af en tumorsuppressor og herunder hvilken rolle mutationer i tumorsuppressorer spiller i udviklingen af kræft.

Anvend bioinformatisk data fra databasen cbioportal.org til at undersøge forekomsten af mutationer i tumorsuppressorer hos patienter med lymfekræft. Anvend en chi2-test til at undersøge om disse mutationer optræder i sammenhæng med andre mutationer i patienterne. Lav en fortolkning af eventuelle sammenhænge.

Diskutér afslutningsvist hvordan undersøgelser af denne type kan bruges til at forbedre den medicinske behandling af lymfekræft.

 

Titel: Mutationer i tumorsuppressorer hos patienter med lungekræft

Opgaveformuleringen:

Redegør for hvordan mutationer i gener for tumorsuppressorer kan medføre fejl i reguleringen af cellecyklus og hvordan dette kan føre til uhæmmet celledeling. 

Forklar hvordan man kan DNA-sekventering og bioinformatik til at undersøge hvilke tumorsuppressorer der typisk er muteret hos patienter med lungekræft.

Anvend bioinformatisk data fra databasen cbioportal.org til at undersøge sammenhængen mellem mutationer i tumorsuppressorer hos patienter med lungekræft, vha. en chi2-test. Lav en fortolkning af eventuelle sammenhænge.

Diskutér afslutningsvist hvordan undersøgelser af denne type kan bruges til at forbedre den medicinske behandling af lungekræft.