Workshop 17. marts 2022, København

I forbindelse med projektet er der afholdt åbne introduktionsworkshops for undervisere i 2020 og 2021. I foråret 2022 afholdes sidste workshop i København. Her kan undervisere i biologi, bioteknologi og matematik blive introduceret til undervisningsmaterialet, og møde forskerne bag materialet.

Workshoppen er gratis og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

Bemærk: alle workshopdeltagere vil blive bedt om at deltage i en online evaluering vedr. brug af materialet der sendes på mail mellem et halvt og et helt år efter workshoppen. Spørgeskemaundersøgelsen tager 5-10 minutter og indgår i den overordnede evaluering af projektet. Alle deltagere forventes at udfylde spørgeskemaet.

Alle pladser er optaget og tilmeldingen er lukket

Workshop program og tilmelding

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panumtårnet

Program (bemærk: ændringer kan forekomme)


8.30 Kaffe og registrering

9.00 Introduktion til emnet dataanalyse i kræftforskning og præcisionsmedicin v/ Joachim Weischenfeldt, Estrid Høgdall og Claus Ekstrøm

9.45 Projektbaggrund og formål v/ Ida Thingstrup og Bjarke Hansen, pædagogiske konsulenter


10.15: Pause

 

Fra 10.30 opsplittes workshoppen i 2 parallelsessioner for henholdsvis matematik og bioteknologi

 

10.30 Præsentation af fagstof

 

11.30 Frokost

 

12.30 Introduktion til cBioportal v. Douglas Oliveira (fælles for bioteknologi- og matematikundervisere)

 

13:00: Gennemgang af øvelser (biotek/matematik)

 

15.00: spørgsmål/afrunding

 

15:15 Tak for i dag