Dataanalyse som grundlag for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin - et fagligt samspil til Bioteknologi og Matematik på STX og HTX

Dataanalyse & Kræft er et undervisningsmateriale til brug i gymnasiet. Formålet med materialet er, at give eleverne indblik i, hvordan genetiske data analyseres og anvendes inden for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin. Materialet giver eleverne mulighed for at arbejde med emnerne kræftbiologi, bioinformatik og præcisionsmedicin samt statistik og matematiske modeller med udgangspunkt i autentiske genomiske datasæt fra open source databasen cBioPortal.

Målgruppen er gymnasieelever i 3g på htx og stx med Bioteknologi A og Matematik A.
Materialet er udarbejdet som et fagligt samspil mellem Bioteknologi og Matematik, men kan også anvendes som rent Bioteknologi eller Biologimateriale.